tisdag 2 augusti 2011

Queer?

Vad är sund sexualitet? Svår fråga! Vem ska bestämma det? Ännu svårare fråga! Ett sätt att komma undan de svåra frågorna är att ge ett undvikande och onyanserat svar, typ "så länge det känns OK och man inte skadar någon".
Jag tror alla har en gräns för vad som är sunt som sätts långt innan "man skadar någon annan". Saker man tycker är "äckligt". Ska det finnas lagar mot det "morbida"? Åtminstone bör man väl slippa påtvingas det. Man bör också få behålla sitt jobb och slippa trakasseras och hånas, även om man har åsikten att ett sexuellt beteende kan vara perverst trots att det inte skadar andra. Dessutom tycker jag det är fel att staten och skattefinansierad massmedia propagerar för vissa åsikter i frågan. RFSL:s och RFSU:s ställningstaganden ska inte få vara någon slags kanon eller facit.

1 kommentar: