måndag 14 september 2009

Biskop Anders

Många ber och fastar idag för vår katolske biskop Anders Arborelius. Det kan nog behövas. Vi svenska katoliker är en ganska spretig fårflock att hålla reda på. De flesta (80-90%) har sitt ursprung i andra länder och det finns en hel del bångstyriga fårskallar (mest svenskar) som vill springa sin egen väg och tror sig veta bättre än sin herde. Man får nog leta efter en mer lågmäld, ödmjuk och lyssnande biskop än han. Namnet Arborelius kommer faktiskt från Arboga. Släktens stamfader var en präst som på 1600-talet tog sig namnet efter sin hemstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar