onsdag 23 juli 2014

Värme är av ondo enligt bibeln!


Här följer ett bibelstudium om hetta kontra skugga.

1 Mosebok 31:40 "Om dagen plågades jag av hetta"
Syrak 43.3 (om solen) "På höjden av sin bana sveder den marken, och ingen kan uthärda dess hetta."
Jakobs brev 1:11 "Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår." Uppenbarelseboken 16:8 "Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning."

Psaltaren 63:8 "...du kom till min hjälp, i dina vingars skugga jublar jag."
Ps.17:8 "Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga"
Höga Visan 2:3 "Som ett äppelträd i skogen är min vän bland de unga männen. Jag njuter av att sitta i dess skugga, dess frukt är söt för min gom."
Jesaja 4:5 "Ja, över allt skall hans härlighet vara en skärm, ett tak som ger skugga under dagens hetta"
Jesaja 25:4 "Du blev en tillflykt för den svage, en tillflykt för den fattige i hans nöd, skydd mot slagregn, skugga i hetta."
Jesaja 32:2 "De skall vara som bäckar i öknen, som klippblockets skugga i solpinat land."
Hosea 4:13 "...under ekar och popplar och terebinter, som ger så skön skugga."
Hosea 14:8 "De skall åter få bo i hans skugga"
Jona 4:6 "Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona; det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje."
Syrak 34:19 "Herrens blick följer dem som älskar honom ...han skyddar mot hettan och ger skugga i middagssolen."

Amen!

2 kommentarer: