fredag 11 oktober 2013

Kammarrätten, here I come!

Formulerade en överklagan idag av Försäkringskassans och Förvaltningsrättens avslag på min ansökan om sjukersättning på 50% på grund av kronisk huvudvärk. Jag har huvudvärk varje dag och migrän 2-3 dagar i veckan. I sin motivering påstår de att jag bara har huvudvärk 2-3 dagar i veckan trots sjukintyg om daglig huvudvärk. Var de fått sina uppgifter kunde de inte svara på utan bad mig bara överklaga till Kammarrätten i stället.
Hoppet ökade lite när jag läste om att en förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd säger att det ska ske omprövningar för personer med diffusare diagnoser och som tidigare nekats sjukersättning. Det kan exempelvis gälla personer med smärtbesvär. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom banat väg för att fler kan få sjukersättning. Just att det varit svårt att se orsaken till mina huvudvärksproblem har nog legat mig i fatet.
Jag använder ny medicin nu, Codalvonil, som hjälper ibland. Annars har jag redan provat ett 20-tal olika mediciner som varit helt värdelösa. Codalvonil kan å andra sidan vara vanebildande, så man får väl var lite försiktig. Spyr sällan också numera. Alltid något!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar