torsdag 27 november 2014

666 i påvehatten

Fortfarande får man i "radikala" frikyrkor då och då höra och läsa om att det finns en titel för påven inskriven i den tiara som påvarna bar förr som bildar talvärdet 666. Vicarius Filii Dei som man påstår vara en titel för påven, bildar talvärdet 666 om man lägger ihop de bokstäver som även är romerska siffror.(Att denna inskription någonsin funnits i någon påvehatt har man aldrig kunnat visa och det är tveksamt om titeln i fråga någonsin använts för en påve.) En lite nyare variant är att Johannes Paulus II, (påve 1978-2005), skulle få talvärdet 666 om man skriver hans namn på latin. Ioannes Pavlvs Secundo blir 666, men han heter faktiskt Ioannes Paulus Secundus på latin.

Det var framförallt bland sjundedagsadventisterna som denna populära skröna började spridas på 1800-talet, även om den hade figurerat bland protestanter redan på 1600-talet. Det lustiga är att Adventisternas grundare Ellen Gould White också får talvärdet 666...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar