måndag 4 juni 2012

Troll

Bilden ovan är målningen "Troll och Prinsessa" av John Bauer. Han skulle ha fyllt 130 år idag om inte han och hans familj omkommit när ångaren Per Brahe förliste i en höststorm på Vättern 1918. Fast han skulle väl troligen ha avlidit ändå vid det här laget om jag tänker efter. Å andra sidan brukar just troll bli rätt gamla.
Troll tillhör tyvärr inte bara gamla tiders folktro utan har blivit en riktig plåga även i våra dagar. På internet brukar man kalla någon som medvetet skriver en massa provokativa och oseriösa diskussionsinlägg för just troll. Ett gott råd brukar vara att "inte mata trollen", dvs inte gå i dispyt med dem. Men ibland är det svårt att inte gå i svaromål när det påstås rent lögnaktiga saker om något som ligger en varmt om hjärtat. Det är nog rätt ovanligt att en diskussion på Facebook eller en blogg inte spårar ur och blir pajkastning eller något värre. Typexempel är när det ska diskuteras invandring eller Katolska Kyrkan. Då brukar inte inläggen flöda över av saklighet direkt. Det brukar vara en rätt svår övning i tålamod och utövande av kärlek till sin nästa när man bespottas och hånas trots att man anstränger sig för att vara saklig och sätta sig in i motpartens sätt att se på saken. Trollen själva är nog inte medvetna om att de förlorar sina "matcher" genom ständiga självmål. De tror tvärtom att de avgått med segern när motparten tröttnar och slutar att bemöta honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar